Termeni si conditii

Termeni si conditii privind utilizarea UP Achizitii


1. Informatii generale
Site-ul www.up-achizitii.ro („UP Achizitii”) este detinut si operat de catre societatea UP ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos.Dudesti-Pantelimon nr.42, sector 3, avand CUI 14774435, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6468/2002, („Societatea”). Prin accesarea UP Achizitii, precum si utilizarea in orice modalitate a UP Achizitii si a serviciilor prestate prin intermediul UP Achizitii, utilizatorul UP Achizitiei si al serviciilor astfel prestate („Utilizatorul”) confirma faptul ca a fost informat in mod corect cu privire la existenta acestor termeni si conditii („Termeni”), cum de altfel confirma si acceptarea neconditionata a acestora. Societatea isi rezerva dreptul de a modifica Termenii, urmand a publica imediat orice modificare a acestora, astfel incat Utilizatorul, odata ce a acceptat o versiune a Termenilor, este de acord cu orice alte modificari ale acestora, cu exceptia cazului in care isi exprima in mod expres refuzul de a accepta modificari ulterioare, refuz exprimat dupa aparitia respectivelor modificari. De asemenea, Societatea isi rezerva dreptul de a modifica, suspenda sau intrerupe furnizarea serviciilor aferente UP Achizitii, in orice moment, precum si de a nu permite sau restrictiona accesul anumitor persoane la UP Achizitii.

2. Definitii
Cuvintele definite in cadrul acestor Termeni, respectiv cuvintele folosite cu majuscula, vor avea intelesul de mai jos:
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Societate si Utilizator prin care Utilizatorul transmite Societatii, prin intermediul UP Achizitii intentia sa de a achizitiona Produse si Servicii oferite prin intermediul UP Achizitii de catre Societate sau Parteneri;

Comunicari Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele achizitionate de Utilizator, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Produse si Servicii adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu”, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie;

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Societate si Utilizator, fara prezenta fizica simultana a partilor. Contractul se va semna dupa crearea Contului de Utilizator, dar inainte ca acesta sa devina activ si operational, purtand semnatura olografica a ambelor parti;

Contul de Utilizator sau Contul – sectiunea din UP Achizitii formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Utilizatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Utilizator si istoricul Utilizatorului cu privire la UP Achizitii (Comenzi, facturi fiscale etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, odata ce datele sunt introduse de catre Utilizator, Societatea va verifica existenta valida a Utilizatorului, pe baza CUI-ul furnizat la momentul crearii Contului, urmand a se transmite electronic Utilizatorului proiectul Contractului in vederea semnarii sale. Contul de Utilizator va deveni activ si operational abia la momentul semnarii Contractului de catre Societate si Utilizator;


Cosul meu – sectiune din Cont care permite Utilizatorului sa adauge Produse sau Servicii pe care doreste sa le achizitioneze la momentul adaugarii sau la un moment ulterior;

Date Personale - inseamna orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, ale carei date cu caracter personal sunt colectate si/sau prelucrate prin intermediul UP Achizitii (de ex., nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, functie etc.) in vederea furnizarii de servicii de catre Parteneri. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, conform definitiei din Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (“RGPD”), o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Partener – orice partener (persoana juridica) din UP Achizitii care pune bunuri şi servicii la dispozitia Utilizatorilor acestuia. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, Partener poate fi doar o persoana juridica ale carei servicii sunt disponibile prin intermediul UP Achizitii in temeiul relatiei contractuale stabilite intre fiecare Partener in parte si Societate;
Plata – este operatiunea de plata efectuata de catre Utilizator pentru Produsele si/sau Serviciile comandate, prin ordin de plata, in contul bancar si conform detaliilor din factura comunicata Utilizatorului dupa plasarea Comenzii;
Produse si Servicii – orice produs sau serviciu listat pe UP Achizitii, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Partener sau Societate, Utilizatorului ca urmare a Contractului incheiat;

Societatea – este UP ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos.Dudesti-Pantelimon nr.42, sector 3, avand CUI 14774435, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6468/2002 (Societatea);
Termeni – acesti termeni si conditii care reglementeaza modul de functionare a UP Achizitii si relatia dintre Societate, Parteneri si Utilizatori;
UP Achizitii – inseamna site-ul www.up-achizitii.ro detinut si operat de Societate, prin care Utilizatorii pot plasa Comenzi catre Societate si Parteneri, in vederea achizitionarii de anumite Produse şi Servicii furnizate de Societate sau Parteneri, la preturile oferite prin intermediul UP Achizitii;

Utilizator – orice persoana juridica, valid constituita, romana, care acceseaza UP Achizitii si isi creeaza un Cont de Utilizator, utilizand platforma UP Achizitii pentru plasarea de Comenzi, acceptand acesti Termeni si incheind Contractul (asa cum acesta este definit mai jos). UP Achizitii nu este destinata utilizarii de catre persoane fizice si, prin urmare, nu se accepta inregistrarea drept utilizatori a persoanelor fizice, nici plasarea de comenzi de cate acestea.


3. Modul de functionare

3.1. Prin intermediul UP Achizitii, Utilizatorul are acces la baza de Parteneri pusa la dispozitie de catre Societate, prin care Utilizatorul poate achizitiona Produsele si Serviciile furnizate de catre Parteneri sau de catre Societate. Baza de Parteneri poate sa fie modificata in mod constant, in sensul adaugarii de Parteneri noi sau eliminarii unora deja existenti.
3.2. Serviciile furnizate de catre UP Achizitii se adreseaza doar Utilizatorilor care accepta acesti Termeni si pot beneficia de aceste servicii doar dupa acceptarea Termenilor si incheierea Contractului. Mai mult, in masura in care este necesar, conform prevederilor legale sau cerintelor unei autoritati, precum si in baza unor suspiciuni de frauda ori afectare a sistemelor acesteia, Societatea poate solicita unui Utilizator să dovedească legitimitatea calitatii sale de Utilizator, prin solicitarea furnizarii unor informatii sau documente suplimentare.
3.3. In vederea furnizarii serviciilor prin intermediul UP Achizitii, este recomandat ca Utilizatorul sa procedeze dupa cum urmeaza:
(a) crearea unui Cont de Utilizator, prin completarea formularului cu urmatoarele campuri: denumirea societatii, CUI-ul, adresa de e-mail, persoana de contact si numarul de telefon. Utilizatorul va stabili numele de cont prin indicarea unei adrese de e-mail valide si va stabili o parola, conform indicatiilor cuprinse in cadrul formularului privind deschiderea Contului de Utilizator. Utilizatorul este singurul responsabil pentru modul de utilizare a parolei intre angajatii proprii, Societatea nu are nicio raspundere pentru modul in care Utilizatorul intelege sa pastreze sau sa utilizeze intern aceasta parola.
Utilizatorul are responsabilitatea pastrarii datelor de identificare si conectare aferente Contului de Utilizator in siguranta, pentru a preveni sau reduce sansele accesului neautorizat in Contul de Utilizator.
Utilizatorul se obliga sa furnizeze doar date corecte, actuale si complete, orice incalcare a acestei obligatii va atrage in intregime raspunderea Utilizatorului pentru prejudiciul creat. Mai mult, Utilizatorul garanteaza ca persoana fizica desemnata pentru crearea Contului de Utilizator si plasarea Comenzii are dreptul de a angaja Utilizatorul conform acestor Termeni si Contractului, fiecare Comanda plasata de Utilizator prin UP Achizitii fiind o comanda ferma si valabila.
Modul de prelucrare a Datelor Personale ale reprezentantilor persoana fizica ai Utilizatorului, precum si scopul prelucrarii acestor Date Personale de catre Societate sunt detaliate in politica de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Date”), care este accesibila pe pagina de web www.up-achizitii.ro, precum si aici: politica prelucrare
(b) acceptarea Termenilor si confirmarea ca a fost informat cu privire la continutul Politicii de Date. Atat Termenii, cat si Politica de Date sunt accesibile pe site-ul UP Achizitii in orice moment, atat inainte de derularea pasului de la litera (a) de mai sus, cat si ulterior;
(c) incheierea Contractului intre Societate si Utilizator; abia dupa aceasta etapa, Contul de Utilizator va deveni activ si operational;
(d) plasarea Comenzii, prin completarea formularului de comanda pus la dispozitia Utilizatorilor de catre UP Achizitii. Odata plasata o Comanda, aceasta este finala si obligatorie intre Utilizator si Societate (pentru Produsele sau Servicii furnizate de catre Societate). Prin urmare, Utilizatorul este obligat si va raspunde fata de Societate in temeiul Contractului. Pentru situatiile in care Societatea este intermediar al Partenerilor, Utilizatorul va raspunde fata de Parteneri, in conditiile pe care le stabileste cu acestia ulterior, Societatea nefiind implicata in aceste raporturi juridice;
(e) efectuarea Platii se va realiza prin ordin de plata in contul bancar indicat in factura fiscala aferenta Comenzii. Ulterior Platii, Utilizatorul va fi notificat prin e-mail cu privire la confirmarea acesteia.
3.4. In cazul in care, utilizand UP Achizitii, Utilizatorul observa orice elemente care pot indica disfunctionalitati sau o functionare necorespunzatoare a UP Achizitii, poate semnala acest lucru Societatii, printr-un e-mail transmis la adresa de e-mail: contact@up-achizitii.ro.
3.5. Utilizatorul este singurul responsabil pentru oricare si toate operatiunile efectuate prin UP Achizitii.
3.6. In cazul in care informatiile si Datele Personale furnizate de catre Utilizator in momentul completarii formularului de deschidere Cont de Utilizator, cat si la momentul plasarii de Comenzi prin UP Achizitii sau in cazul oricarei alte accesari si utilizari a UP Achizitii, se dovedesc a fi false, inexacte sau incomplete, Societatea, dupa constatarea acestui lucru (fie direct, fie ca urmare a unei sesizari), poate anula sau suspenda temporar (pana la solutionarea incidentului) accesul Utilizatorului la Contul sau de Utilizator sau la operatiunile prin UP Achizitii sau poate refuza furnizarea oricarui serviciu disponibil prin UP Achizitii.
3.7. In acest sens, prin accesarea serviciilor aferente UP Achizitii si/sau deschiderea unui Cont de Utilizator, Utilizatorul declara si garanteaza indeplinirea acestor conditii obligatorii de mai sus, fiind, de asemenea, responsabil pentru notificarea imediata a UP Achizitii si a Societatii in cazul in care oricare din acest conditii, indiferent de motiv, nu mai este indeplinita. In cazul in care, indiferent de momentul in timp in care Societatea constata ca Utilizatorul nu indeplineste sau nu mai indeplineste aceste conditii, Societatea va inceta imediat furnizarea oricarui serviciu catre respectivul Utilizator.
3.8. Societatea prelucreaza Datele Personale in scopul furnizarii serviciilor prin UP Achizitii, conform acestor Termeni si ai Politicii de Date (accesibila pe site si aici: politica prelucrare), precum si in scop de marketing, publicitate, efectuarea de studii si sondaje, daca Utilizatorul si-a dat acordul pentru aceste din urma scopuri. Societatea nu prelucreaza Date Personale asupra carora nu a obtinut acordul prealabil explicit al persoanei vizate sau in legatura cu care nu are un interes legitim sau un alt temei de prelucrare.
3.9. Societatea nu garanteaza un anumit interval de timp necesar pentru derularea pasilor privind functionarea UP Achizitii, de la momentul completarii formularului privind Contul de Utilizator, pana la momentul la care acesta devine functional, precum si de la momentul completarii formularului de Comanda si pana la momentul onorarii acesteia de catre Parteneri sau Societate. De asemenea, Societatea nu este raspunzatoare pentru existenta pe stoc a Produselor, nici pentru disponibilitatea Partenerilor pentru prestarea Serviciilor.
3.10. Toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor si/sau a Serviciilor disponibile pe UP Achizitii (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / text etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Societatii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
3.11. Societatea nu poate fi trasa la raspundere pentru dificultatile tehnice care pot aparea in functie de dispozitivul folosit de Utilizator pentru folosirea UP Achizitii si de capabilitatile tehnice si functionale ale acestui dispozitiv.
3.12. UP Achizitii va putea recomanda Produse sau Servicii pe baza intereselor comerciale ale UP Achizitii.
3.13. Produsele favorite se stabilesc de catre UP Achizitii pe baza istoricului Comenzilor anterioare.
3.14. Recenziile sunt opiniile exprimate voluntar de catre Utilizatori in dreptul fiecarui Produs sau Serviciu.


4. Comanda
4.1. Utilizatorul poate efectua Comenzi prin UP Achizitii, prin adaugarea Produselor si/sau Serviciilor dorite in Cosul meu, urmand a finaliza Comanda efectuand Plata pentru fiecare Produs si/sau Serviciu. Odata adaugat in Cosul meu, un Produs si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta, Utilizatorul trebuind sa finalizeze Comanda pentru a exista o Comanda valida si finala.
4.2. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirma si garanteaza ca toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete si reale la data plasarii Comenzii, iar Comanda a fost plasata de o persoana care are dreptul de a reprezenta Utilizatorul pentru efectuarea unei Comenzi de acest gen si valoare.
4.3. UP Achizitii, Societatea si/sau Partenerul poate anula Comanda, printr-o simpla notificare transmisa Utilizatorului prin e-mail, fara nicio obligatie a UP Achizitii catre Utilizator, daca:
(i) Plata nu a fost validata de catre banca;
(ii) datele furnizate de catre Utilizator sunt incomplete si/sau incorecte si fac imposibila finalizarea tranzactiei;
(iii) daca Produsul nu exista pe stoc;
(iv) daca Plata nu s-a efectuat in termen de 2 (doua) zile lucratoare dupa data Comenzii.
4.4. In cazul in care un Produs si/sau Serviciu comandat de catre Utilizator nu poate fi livrat si/sau prestat de catre Societate sau Partener, acesta din urma va informa Utilizatorul asupra acestui fapt si va returna in contul bancar al Utilizatorului contravaloarea Produsului si/sau Serviciului, in termenul stabilit in acest sens in Contract sau in conditiile dintre Utilizator si Partener, dupa caz.


5. Plata
5.1. Preturile aferente Produselor si Serviciilor disponibile prin UP Achizitii si afisate pe site-ul www.up-achizitii.ro nu includ T.V.A. si nu includ nici alte taxe aferente Produselor si Serviciilor.
5.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Pe baza acesteia, Societatea sau Partenerul va emite catre Utilizator o factura pentru Produsele si Serviciile livrate, obligatia Utilizatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii in conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru situatiile in care Societatea este cea care furnizeaza Produsele sau serviciile, factura va fi emisa in format electronic si va fi comunicata prin intermediul Contului de Utilizator.
5.3. Utilizatorul se obliga sa isi actualizeze, cand este cazul, datele din Contul de Utilizator, pentru emiterea si comunicarea valida a facturii aferente Comenzilor plasate prin UP Achizitii. Societatea nu raspunde pentru nicio eroare care poate aparea din cauza indicarii gresite a datelor privind emiterea facturilor.
5.4. Societatea nu este/nu poate fi facuta responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Utilizatorul.

6. Livrarea Produselor/ Prestarea Serviciilor
6.1. Livrarea Produselor si prestarea Serviciilor direct de catre Societate se realizeaza conform termenilor si conditiilor din Contract, iar in cazul unor Produse sau Servicii care presupun conditii speciale de livrare/prestare, acest lucru va fi evidentiat in sectiunea aferenta acelor Produse si/sau Servicii. In cazul Produselor si Serviciilor livrate direct de catre Parteneri, Utilizatorul ia la cunostinta ca fiecare Partener are termeni si conditii specifici privind livrarea Produselor/Serviciilor, care vor fi stabiliti prin contractul care se va incheia in acest sens, ulterior, intre Utilizator si Partener.
6.2. In cazul in care o Comanda se refera la Produse livrate de mai multi Parteneri, livrarea va fi efectuata de fiecare Partener in parte, pentru Produsele sale, aplicandu-se termenii si conditiile fiecaruia pentru astfel de livrari.
6.3. Livrarea Produselor/Serviciilor se realizeaza la adresa de livrare transmisa prin intermediul Comenzii.
6.6. Pentru situatiile in care Societatea furnizeaza Produsele sau Serviciile, aceasta va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si transmiterea documentelor insotitoare.
6.7. Livrarea Produselor si a Serviciilor se realizeaza numai pe teritoriul Romaniei.

7. Transferul dreptului de proprietate asupra Produselor
7.1. Proprietatea asupra Produselor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii de catre Utilizator, la adresa de livrare indicata in Comanda. Livrarea are loc in momentul primirii efective a Produselor, prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier, Societate sau de catre Partener direct.

8. Incheierea Contractului
8.1. Comunicarea dintre Societate si Utilizatori in vederea plasarii Comenzii se deruleaza electronic (e-mail).
8.2. Odata ce Comanda este plasata, Utilizatorul va primi o notificare privind inregistrarea Comenzii si procesarea acesteia de catre Societate; notificarea va fi transmisa automat prin e-mail, dar si in sectiunea aferenta din Contul de Utilizator.
8.3.. In cazul Produselor/Serviciilor puse la dispoziţie de Parteneri, Utilizatorul isi alege un Produs/Serviciu din portofoliul Partenerului, care va fi transferat in cosul de cumparaturi fara pret/cotatie. La momentul finalizarii comenzii, Utilizatorul va fi instiintat ca urmeaza sa fie contactat pentru a primi detalii despre Produsul/Serviciul solicitat
8.4. Contractul se incheie pe baza acestor Termeni, iar in caz de discrepante intre prevederile acestor Termeni si cei ai Contractului va prevala Contractul.
8.5. In cazul Produselor si Serviciilor oferite de Parteneri, contractul distinct dintre Partener si Utilizator se va incheia pe baza termenilor si conditiilor specifici ai fiecarui Partener in parte.
8.6. In cazul Produselor, se va elibera certificatul de garantie de catre fiecare Partener/Societate, dupa caz.

9. Garantii
9.1. Recepţia calitativă a Produselor va fi considerată efectuată dacă în termen de 48 de ore de la semnarea de primire a Produselor, Utilizatorul nu ridică obiecţiuni cu privire la defecte ale Produsului care nu puteau fi văzute decât ca urmare a desigilării Produselor şi a punerii în funcţiune a Produsului, vicii ascunse, rebuturi, calitate sau orice alte pretenţii referitoare la Produsele livrate, cu excepţia reclamaţiilor cantitative, care nu pot fi făcute decât la livrare. În cazul ridicării Produselor de către Utilizator direct de la sediul Partenerului, Utilizatorul poate ridica doar obiecţiuni legate de vicii ascunse ale Produselor ce nu puteau fi depistate la vizualizarea Produsului.
9.2. În cazul în care reprezentanţii Utilizatorului ridică obiecţiuni cu privire la neconformitatea livrării cu comanda şi/sau vicii ale produselor, aceste vicii vor fi comunicate în scris în termen de 48 de ore de la semnarea de primire a Produselor la adresa de e-mail contact@up-achizitii.ro.
9.3. Societatea (pentru Produsele furnizate de ea), în termen de maxim 15 zile de la primirea reclamaţiei poate să răspundă cu punctul său de vedere sau poate să decidă:
(a) respingerea reclamaţiei;
(b) remedierea sau înlocuirea Produsului reclamat pe cheltuiala sa;
(c) acordarea unui discount;
(d) restituirea contravalorii Produsului.
9.4. Orice reclamaţie sau refuzul de a primi Produsele livrate trebuie făcută în scris de catre Utilizator şi transmisă Partenerului în maxim 48 de ore de la livrarea Produselor. Reclamaţia trebuie să aibă forma unei notificări şi să fie transmisă cu confirmare de primire. În cazul în care Partenerul nu primeşte o asemenea notificare sau dacă Utilizatorul nu poate face dovada primirii de către Partener a unei asemenea notificări, Produsele se consideră livrate fără obiecţiuni, Utilizatorul nemaiputând invoca ulterior alte vicii ale Produselor.
9.5. Utilizatorul nu este îndreptăţit să solicite daune-interese cu privire la calitatea sau cantitatea Produselor dacă nu a respectat procedurile de reclamaţie mai sus menţionate, cu excepţia cazurilor acoperite de garanţia pentru fiecare Produs.
9.6. Refuzul unor Produse nu il scuteşte pe Utilizator de obligaţia de a plăti Produsele pe care nu le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu Contractul.
9.7. Societatea/Partenerul se obligă să livreze Produsele însoţite de certificate de garanţie, eliberate de el sau de terţi.
(a) Dacă Produsul este însoţit de certificat de garanţie emis de Partener, asigurarea garanţiei se face la sediul Partenerului, în zilele lucrătoare.
(b) Dacă emitentul certificatului de garanţie este un terţ, atunci garanţia se asigură în locaţiile indicate în respectivul certificat.
9.8. Condiţiile de utilizare şi clauzele specifice fiecărui Produs sunt trecute în certificatele de garanţie corespunzătoare.
9.9. Pentru acordarea garanţiei, Utilizatorul este obligat sa prezinte Produsele însoţite de certificatul de garanţie în original şi factura fiscală (copie).
9.10. Perioada de garanţie este cea specificată în fiecare certificat de garanţie şi începe să curgă de la data facturării.
9.11. În perioada de post-garanţie, operaţiunile de service se execută la unităţile de service abilitate de către producătorul respectivului Produs.
9.12. Utilizatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Produs sau sa renunte la prestarea unui Serviciu, in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decat cele de livrare, termen care curge de la:
(a) data in care Utilizatorul intra in posesia fizica a ultimului Produs din Comanda, in cazul in care Comanda se refera la mai multe Produse, chiar daca sunt livrate de Parteneri diferiti;
(b) data in care Utilizatorul intra in posesia fizica a ultimului Produs sau a ultimei piese – în cazul livrarii unui Produs care consta din mai multe loturi sau piese.
9.13. In cazul in care Utilizatorul doreste sa uzeze de dreptul sau de a se retrage din Contract, va completa online formularul de retragere, disponibil la Sectiunea de feedback.
9.14. In situatia in care Utilizatorul a achitat deja pretul aferent Produselor, Societatea va rambursa suma aferenta pretului achitat in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Societatii de catre Utilizator asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata in contul bancar indicat de catre Utilizator.
9.15. Societatea va putea amana restituirea pretului achitat pentru Produsele a caror returnare se solicita pana la primirea Produselor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate.
9.16. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract urmatoarele categorii de Produse si/sau Servicii:
(a) Produse care au depasit termenul de 14 zile calendaristice de la data primirii;
(b) Produse al caror termen de garantie expira in mai putin de 10% din totalul zilelor cuprinse in perioada de valabilitate;
(c) Produse care au fost distinct personalizate la cererea Utilizatorului sau care au fost achizitionate pe comanda speciala pentru Utilizator;
(d) categoria Produselor care prin natura lor, din motive de protectie a sanatatii sau de igiena, nu pot fi returnate (de ex. produse de igiena personala, produse alimentare etc.), cu exceptia situatiei in care sunt inca sigilate;
(e) Produse care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri (nesemnalate ca si defecte estetice in primele 48 de ore de la receptionarea Produsului);
(f) Produse desigilate.
9.17. Este de asemenea obligatoriu ca Produsele sa fie returnate in ambalajul original (ambalajul in care au fost achizitionate), cu toate accesoriile si eticheta integre, fara urme de utilizare, deteriorare, lovire. Produsele se returneaza in unitatea de ambalare (pachet, rola, cutie, bucata etc). Produsele se returneaza in ambalajul original, insotite de factura fiscala si/sau bonul fiscal de achizitie, precum si documentatia aferenta (fise tehnice, manuale de utilizare, documentatie tehnica, certificate de garantie si/sau conformitate). Nerespectarea conditiilor de mai sus, precum si punerea produsului, prin orice mijloc, intr-o stare necorespunzatoare repunerii in vanzare, duce la refuzul returului de catre Societate.
9.18. Acesti Termeni se completeaza in ce priveste garantiile si dreptul de retragere cu termenii si conditiile aferente practicate de catre fiecare Partener in parte. Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul isi exprima acordul cu privire la aplicarea atat a acestor Termeni, cat si a Contractului (pentru Produsele si/sau Serviciile furnizate de Societate).

10. Raspunderea
10.1. Societatea nu poate fi responsabila pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Societate a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.
10.2. Fara a aduce atingere oricaror altor prevederi din cuprinsul acestor Termeni, Societatea nu este raspunzatoare pentru:
(a) viramentele gresite efectuate de catre Procesator sau Utilizator;
(b) relatia dintre Utilizatori si Parteneri;
(c) eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Utilizatori sau Parteneri unor terti sau altor Utilizatori sau Parteneri in legatura cu serviciile oferite prin intermediul UP Achizitii, indiferent de natura acestor prejudicii;
(d) disponibilitatea sau nu a serviciilor UP Achizitii in orice moment sau locatie sau de pe orice dispozitiv electronic de accesare;
(e) corectarea oricaror defecte sau erori tehnice ale serviciilor furnizate prin intermediul UP Achizitii;
(f) pentru nicio dauna directa sau indirecta, suferita de Utilizatori sau de orice tert ca urmare a utilizarii sau a intreruperii utilizarii serviciilor oferite de UP Achizitii;
(g) virusii sau alte componente defectuoase ale oricarui continut sau software disponibil la sau prin intermediul UP Achizitii;
(h) satisfacerea sau nu a cerintelor Utilizatorilor prin utilizarea UP Achizitii.

11. Proprietate intelectuala
11.1. Societatea detine toate drepturile de proprietate intelectuala incluzand, dar fara a se limita la, drepturi de autor si drepturi conexe, drepturi de proprietate industriala, desene tehnice, marca inregistrata, brevet, patent, licente etc., aferente UP Achizitii si continutului UP Achizitii creat de catre Societate (incluzand, dar fara a se limita la, imagini statice si/sau dinamice, texte, grafice, simboluri, logo, sigle, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, continut multimedia elemente de grafica web, scripturi, aplicatii, programe, baze de date si orice alte date).
11.2. Utilizatorii se obliga sa nu reproduca sau stocheze in vreun fel continutul oferit prin intermediul UP Achizitii; sa nu modifice, publice, disemineze in niciun fel, fara acordul expres al Societatii, continutul UP Achizitii; sa nu aduca atingere dreptului de autor si marcii inregistrate a Societatii, precum si sa nu aduca niciun fel de atingere oricarui drept de proprietate intelectuala apartinand Societatii; sa nu utilizeze continutul UP Achizitii in orice alt scop decat cele permise expres prin acesti Termeni. Este interzisa, de asemenea, orice incercare a Utilizatorilor de a descifra, decompila, recrea sau obtine algoritmul sau codul sursa aferent UP Achizitii.
11.3. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza elemente din cadrul UP Achizitii numai in scopuri personale sau non-comerciale si numai in cazul in care aceste operatiuni nu intra in conflict cu prevederile acestor Termeni.
11.4. Site-ul UP Achizitii contine link-uri catre alte website-uri, pentru al caror continut Societatea nu este raspunzatoare. Accesarea acestor website-uri se face conform termenilor si conditiilor fiecarui website.

12. Confidentialitate
12.1. Societatea va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura furnizate de catre Utilizator pentru derularea Contractului si onorarea Comenzilor. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in acesti Termeni.
12.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu vor fi efectuate de Utilizator cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Societatii.
12.3. Prin transmiterea de materiale prin intermediul UP Achizitii, Utilizatorii ofera Societatii acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale. Utilizatorul isi da, de asemenea, acordul ca Societatea sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici aferente materialelor transmise prin intermediul UP Achizitii.

13. Newsletter si comunicari comerciale
13.1. Pentru o mai buna informare a Utilizatorilor si cresterea eficientei serviciilor oferite prin intermediul UP Achizitii, Societatea ofera Utilizatorilor posiblitatea abonarii la newsletter-ul care va fi pregatit periodic si transmis de catre Societate. Pentru abonarea la newsletter, este necesar ca Utilizatorul sa indice o adresa valida de e-mail, in sectiunea aferenta din cadrul paginii web a UP Achizitii si sa apese butonul „Trimite”.
13.2. De asemenea, Societatea poate utiliza adresa de e-mail pentru alte comunicari comerciale (de ex., informatii generale si specifice privind UP Achizitii sau Partenerii, inclusiv informatii cu privire la oferte sau promotii etc.), optiunea Utilizatorului de a primi astfel de comunicari poate fi modificata in orice moment, prin (i) accesarea link-ului de dezabonare afisat in cadrul comunicarilor comerciale primite de la Societate; sau (ii) contactarea directa a Societatii la datele de contact afisate pe site-ul UP Achizitii.

14. Politica privind protectia datelor cu caracter personal
14.1. Avand in vedere ca, prin utilizarea UP Achizitii, Utilizatorii, persoane juridice, vor furniza anumite Date Personale care vor fi colectate si prelucrate de Societate in scopul furnizarii serviciilor aferente UP Achizitii (cum ar fi, nume, prenume al reprezentantului legal al Utilizatorului sau al altei persoane imputernicite de acesta din urma sa reprezinte Utilizatorul in relatia cu UP Achizitii, nume de telefon, adresa de e-mail, pozitia in cadrul organigramei Utilizatorului etc.), Politica de Date aferenta UP Achizitii face parte integranta din acesti Termeni si poate fi accesata aici.


15. Politica privind cookie-urile
15.1. Avand in vedere ca Societatea utilizeaza cookie-uri pentru functionarea site-ului aferent UP Achizitii, Politica privind cookie face parte integranta din acesti Termeni si poate fi accesata aici.

16. Forta majora
16.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absout invincibil si inevitabil.
16.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

17. Prevederi finale
17.1. Societatea poate cesiona si/sau subcontracta catre un tert anumite obligatii aferente acestui Contract, fara a fi necesar acordul sau informarea Utilizatorului in acest sens.
17.2. Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Societate si Utilizatori, derivand din utilizarea UP Achizitii si/sau acesti Termeni, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
17.3. Termenii pot fi modificati oricand de catre Societate. Ori de cate ori Societatea va efectua modificari ale Termenilor, va notifica in acest sens Utilizatorul in momentul accesarii UP Achizitii si i se va solicita acordul expres pentru acceptarea variantei actualizate a Termenilor, care poate fi accesata de catre Utilizator in orice moment.
17.4. UP Achizitii pune la dispoziția Utilizatorilor raspunsuri la intrebarile frecvente ce pot rezulta din utilizarea UP Achizitii. Totodată, Utilizatorii pot contacta Societatea în orice moment pe parcursul utilizării UP Achizitii pentru a transmite intrebari cu privire la orice aspect din cadrul UP Achizitii.
17.5. Prin utilizarea UP Achizitii si implicit acceptarea acestor Termeni, Utilizatorii declara expres ca au citit si inteles Termenii si ca sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestora, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Utilizatorilor.