Politica prelucrare date cu caracter personal

POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru: www.up-achizitii.ro („platforma Up Achiziții”), precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document.


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către UP ROMÂNIA SRL, societate română cu sediul în Șoseaua Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3, 033094 București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6468/2002, având Cod Unic de Identificare RO14774435 („Societatea” sau „Up România”).


Pentru noi, Up România, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare și rezonabile în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal, precum și în vederea prelucrării acestora în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și exclusiv în scopurile specificate mai jos.


I. Date cu caracter personal prelucrate prin intermediul și în legătură cu platforma Up Achiziții

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

  • nume;
  • adresă de corespondență;
  • adresă de e-mail;
  • număr de telefon;
  • denumirea angajatorului și funcția;
  • informații obținute prin utilizarea de cookie-uri;

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării
Atunci când ne contactați, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe platforma Up Achiziții, vom colecta datele dumneavoastră de identificare și datele de contact pentru a vă putea răspunde solicitărilor. Vă vom prelucra doar datele cu caracter personal necesare oferirii unui răspuns la solicitările dumneavoastră și bunei administrări a acestora.


În plus, în cazul în care alegeți să beneficiați de anumite bunuri și servicii oferite de Societate sau de alţi furnizorii înscriși pe platforma Up Achiziții, pe care Societatea le intermediază, Societatea și furnizorul ales vor prelucra atât datele dumneavoastră cu caracter personal, cât și datele cu caracter personal aparținând altor persoane și pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție, pentru intermedierea ofertei de bunuri și servicii, în scopul executării contractului astfel încheiat între Societate sau furnizorul ales și dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați. În situația în care alegeți să încheiați un contract cu un furnizor de pe platforma Up Achiziții, datele furnizate Societății vor fi transferate către aceștia. Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii înscriși pe platforma Up Achiziții, vă rugăm să consultați website-urile acestora.


În acest caz specific în care sunteți interesat să încheiați un contract cu furnizorii înscriși pe platforma Up Achiziții, Societatea va prelucra date cu caracter personal în calitate de persoană împuternicită de dumneavoastră sau de societatea pe care o reprezentanți.


Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în scopul soluţionării solicitărilor are la bază consimțământul dumneavoastră implicit, exprimat prin completarea datelor de identificare și/sau de contact în formularele de pe website sau pe care ni le oferiți în mod voluntar atunci când ne contactați în orice alt mod.


Dacă încheiați un contract cu Societatea prin intermediul sau în legătură cu platforma Up Achiziții, atunci vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul executării contractului. Atunci când acționați în calitate de reprezentant al unei societăți cu care avem încheiat un contract, vom prelucra datele dumneavoastră personale pe baza intereselor noastre legitime de a executa în bune condiții contractul.
De asemenea, vom prelucra date cu caracter personal pentru scopuri statistice și analitice cu privire la traficul de pe website-ul nostru prin utilizarea de cookie-uri. Mai multe informații în acest sens puteți găsi în Politica de cookie-uri.


C. Durata de stocare
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe durata necesară comunicării și ulterior pentru o perioadă de maxim 2 ani, cu excepția cazului în care ați fost introdus în baza noastră de date ca urmare a stabilirii unei relații comerciale între Societate și dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați, caz în care vom prelucra datele cu caracter personal pe toată durata existenței relațiilor comerciale. Dacă ați optat să primiți comunicări comerciale din partea platformei Up Achiziții, vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul dezabonării sau până la trecerea a 2 ani de la momentul abonării la comunicările comerciale Up Achiziții.


În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurilor în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.


D. Persoane terțe
În prezent, Societatea poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către societățile de curierat astfel încât să asigure livrarea produselor/serviciilor în condițiile convenite, și astfel cum este menționat în prezenta Notă de informare.


În orice caz, veți fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.
Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite necesare administrării afacerilor, de exemplu, furnizori de soluții IT. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.


II. Date cu caracter personal prelucrate în scop de marketing

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

  •  nume;
  • date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail;
  • informații colectate prin intermediul cookie-urilor;
  • locul de muncă și poziția ocupată;

Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră prin cookie-urile puteți regăsi în Politica de cookie-uri.


B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării
Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați:
(i) în mod voluntar, direct de la dumneavoastră, în contextul abonării la comunicări comerciale sau al oferirii unor răspunsuri la sondajele noastre,
(ii) din contractele încheiate cu dumneavoastră, în nume propriu sau în calitate de reprezentant al unui partener contractual,
(iii) din surse publice ori
(iv) prin utilizarea unor baze de date profesionale din care faceți parte.


Veți putea fi contactat/ă de către Societate în scop de marketing, în temeiul consimțământului dumneavoastră sau vă putem trimite comunicări comerciale în cazul în care am intrat în posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul unei negocieri sau odată cu plasarea unei comenzi prin intermediul platformei Up Achiziții, în baza interesului nostru legitim de a vă prezenta ulterior produse și servicii similare celor față de care v-ați manifestat inițial interesul. Atât în momentul plasării comenzi, cât și prin fiecare e-mail în parte, veți avea posibilitatea de a vă dezabona.


În cazul în care aveți calitatea de reprezentant al uneia dintre societățile cu care ne dorim să colaborăm, vă putem colecta datele profesionale de contact fie din contractele încheiate cu societatea pe care o reprezentați, fie din surse publice sau utilizând baze de date profesionale, atunci când încă nu a fost stabilită o relație contractuală, în scopul transmiterii de comunicări comerciale prin e-mail și/sau de mesaje text, care ar putea fi de interes raportat la profilul societății dumneavoastră. În acest sens, ne întemeiem pe interesul nostru legitim, în vederea dezvoltării, menținerii sau, după caz, stabilirii unor relații de business.


Ne întemeiem pe consimțământul dumneavoastră, în calitate de partener contractual sau de persoană de contact sau reprezentant al unui partener contractual, pentru a vă contacta în scopul de a ne răspunde la întrebări și sondaje, pentru stabilirea nivelului dumneavoastră de satisfacție, și pentru a asigura permanent îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite prin platforma Up Achiziții.


C. Durata de stocare
Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de comunicări comerciale din partea Societății, noi vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.
Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scop de marketing vor fi stocate pe o perioadă de timp de 2 ani, sau până la momentul retragerii consimțământului, în cazul în care nu sunteți de acord cu primirea mesajelor comerciale, atunci când prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului dumneavoastră. La expirarea perioadei de 2 ani, vă putem solicita din nou consimțământul pentru a vă putea transmite în continuare astfel de mesaje.


În ceea ce privește efectuarea unor sondaje, atunci când acestea conțin date cu caracter personal, vom păstra aceste date pe durata existenței raporturile contractuale între Societate și dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați.


În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.


D. Persoane terțe
În vederea desfășurării activităților de marketing mai sus menționate, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în numele nostru de agenții de marketing, precum și de alte societăți similare, care acționează în calitate de persoane împuternicite față de Societate. Cu aceste societăți am încheiat un acord privind prelucrarea datelor care asigură prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale aplicabile.


În orice caz, veți fi informat cu privire la orice alt transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.


Securitatea datelor cu caracter personal
Deoarece securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante, Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.
Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.


Drepturile dumneavoastră
Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
i. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează.

ii. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit.

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul cu privire la acele activități de prelucrare întemeiate pe consimțământul dumneavoastră, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu privire la acele date cu caracter personal colectate în temeiul unei obligații legale sau în temeiul unui interes legitim al Societății, retragerea consimțământului nu produce niciun efect.

iii. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

iv. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita transmiterea, fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează cu privire la dumneavoastră, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract pe care l-ați încheiat cu Societatea.

v. Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate de Societate, pe baza intereselor sale legitime, în cazul în care drepturile dumneavoastră prevalează asupra intereselor Societății.

În plus, aveți dreptul absolut de a vă opune în ceea ce privește prelucrările realizate de Societate în scop de marketing direct.

Exercitați-vă drepturile
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa noastră, Șoseaua Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3, 033094 București, la numărul de telefon 021.402.82.23 sau puteţi contacta Responsabilul de date cu caracter personal al Societăţii, la adresa de e-mail gdpr.upromania@upromania.ro. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.


În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit/ă de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul și la soluția plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp.


De asemenea, puteți să vă adresați și în mod direct în fața instanțelor de judecată competente.


Modificări ale Notei de informare
Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiune pe website-ul nostru, care o va înlocui pe aceasta.


Vă mulțumim că ne-aţi încredinţat datele dumneavoastră personale şi că ne-aţi acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitaţi să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale şi modul în care le prelucrăm.