Abonamente medicale pentru IMM-uri

Abonament IMM Ultra - 25% discount
1 - 15 angajati – 16.50 Euro/luna; 16 – 50 angajati – 9.75 Euro/luna
Abonament IMM Plus - 25% discount
1 - 15 angajati – 5,25 euro/luna; 16 – 50 angajati – 3 euro/luna
Abonament IMM Optim – 25% discount
1 - 15 angajati – 11,25 euro/luna; 16 – 50 angajati – 4,50 euro/luna