Mijloace de prezentare BIROU

(33)

Mijloace de prezentare

Mijloace de prezentare: flipchart, accesorii whiteboard, panou pluta, ecusoane.